Základná škola v školskom roku 2011/2012

 

 1.trieda( 1. a 3.ročník) – 15 žiakov – vyučuje Mgr. Svetlana Stasiuková

 2. trieda(2. a 4.ročník) - 12 žiakov – vyučuje Mgr. Jolana Vargová

 Z počtu 27 žiakov prospeli všetci žiaci.

 

 

Povinne voliteľný predmet – Náboženská výchova – vyučuje p. kaplán Mgr. Jozef Barlaš .

 

Záujmové krúžky

 •  Anglický jazyk – navštevuje 15 žiakov – Mgr. Svetlana Stasiuková
 •  Počitačový krúžok – navštevuje 12 žiakov – Mgr. Jolana Vargová
 •  Činnosť krúžkov bola finančne zabezpečená vzdelávacími poukazmi.

 

 Účasť žiakov v súťažiach

 • školské kolo matematickej Pytagoriády
 • Súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín – marec
 • Súťaž v zbere papiera – marec , máj
 • Výtvarné súťaže podľa ponuky podujatí
 • Školské akcie
 • Posedenie pri jasličkách
 • Školský karneval

 

Pripravované akcie

 • Deň detí
 • Výchovné koncerty – vystúpenia folklórnych súborov (október a jún), vystúpenie cirkusu
 • Besedy – beseda so zdravotníkmi, besedy v obecnej knižnici
 • Deň matiek
 • Školský výlet
 • Návšteva prírodovedného múzea