Pohľad do histórie školstva v Kokšov-Bakši

 

Začiatkom minulého storočia škola v Kokšov-Bakši nebola. Žiaci dochádzali na vyučovanie do neďalekej obce Všechsvätých. Pretože obec nebola schopná z vlastných prostriedkov školu postaviť, štátnymi orgánmi bolo rozhodnuté, že v obci Kokšov-Bakša bude postavená štátna ľudová škola. Budova bola dokončená a skolaudovaná v roku 1912.Do roku 1929 bola jednotriedna, v roku 1929 bola rozšírená na dvojtriednu s ôsmimi postupnými ročníkmi. Vyučovalo sa v slovenčine a v maďarčine a v rokoch 1939 až 1943 sa vyučovalo iba maďarsky. Počas vojny od júna 1944 do apríla 1945 sa na škole nevyučovalo. Školský rok sa začal v apríli 1945.Škola bola stále dvojtriedna s ôsmimi postupnými ročníkmi. V roku 1948 sa rozdelila na školu prvého stupňa s novým názvom Národná škola s piatimi postupnými ročníkmi a na školu druhého stupňa s novým názvom Národná škola so štyrmi postupnými ročníkmi. Po zriadení  Neúplnej strednej školy v Buziciach museli žiaci od piateho postupného ročníka navštevovať túto školu v Buziciach.

 

Učitelia pôsobiaci na škole v rokoch 1912 až 1945

 

*1912-1920 ( nezistený)

*1920-1938: Ján Ťukody, správca ,učiteľ

*1938-1939: N. Macko, učiteľ

*1939-1945: József Horváth ( nevedel po slovensky),A.T. Pórová ( vyučovala alternatívne slovensky od roku 1944)

Učitelia pôsobiaci na škole po roku 1945

*1945-1958: František Cicman s manželkou Janou Cicmanovou, ktorú zastupovala Júlia Fedorová

*1958-1974: Ján Varsányi , riaditeľ,učiteľ

Učitelia: Mária Murínová, Margita Kocáková, Tibor Mohyla, Anna Vargová(Drusová), Alžbeta Grunermelová (Inášelová),Adela Szásziová, Gertrúda Fošumpanerová(Takáčová) Anna Cymbaláková,Helena Rusnáková, Emília Plesková, Mária Micheľová, Katarína Pappová, Ernest Monič, Ema Balážová, Natália Novotná, Jana Hasíčková, Helena Mazúrová( Kuzmová),Ján Mazúr, Andrej Novák, A. Bakičová, Marta Hochvartová, Adam Blažej

*1975-1996 : Marta Hochvartová, riaditeľka školy, učiteľka

Učitelia: Libuša Luptáková, Ľubica Bokotejová, Andrej Novák, Judita Lachváčová, Baloghová Juliana, Magdaléna Vlasatá, Anna Eštóková, Jolana Vargová, Anna Mokrá, Andrea Vološinová, Birošová, Maletérová, Anna Boščáková ( Židziková), Erika Gorssošová, P. Cábocká, Eliášová,

*1997-2009: Jolana Vargová, riaditeľka školy, učiteľka

Učitelia: Marta Hochvartová, Anetta Iľková, Anna Židziková,Marta Augustínska, Martina Kajátyová, Mária Zadorová,Silvia Tomčová, Svetlana Stasiuková, Viktória Švedová

*od roku 2009 : Svetlana Stasiuková, riaditeľka školy, učiteľka

Učitelia: Jolana Vargová

V školskom roku 2001/2002 sa pre malý počet žiakov 1.roč.(štyria žiaci)zmenila organizácia školy zo štvortriednej na trojtriednu Základnú školu so spojenými ročníkmi v jednej triede až do školského roka 2008/2009.Po tomto školskom roku počet žiakov klesol tak , že boli otvorené len dve triedy so spojenými ročníkmi.